Witamy na stronie wspólnoty Marana Tha

Wspólnota Marana Tha jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną. Ma ona charakter nieformalny i znajduje się w nurcie Odnowy w Duchu Świętym. Celem wspólnoty są: nowa ewangelizacja i katechizacja dorosłych w parafii, do czego wzywał papież Jan Paweł II. Na spotkaniach w małych grupach pogłębiamy znajomość Słowa Bożego oraz teologii katolickiej przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego.

Program w małych grupach obejmuje trzy typy spotkań:
1. Rozmowy na temat wiary i moralności chrześcijańskiej;
2. Lectio divina (medytację Słowa Bożego);
3. Biblijną rewizję zycia.

Program ten uzupełniają trzy serie rekolekcji weekendowych:
1. Rekolekcje wyzwolenia w Jezusie Chrystusie (Kurs Marana Tha pierwszego stopnia);
2. Kurs teologii życia wewnętrznego – etap oczyszczenia (Kurs Marana Tha drugiego stopnia);
3. Kurs teologii życia wewnętrznego – etap zjednoczenia z Jezusem w Duchu Świętym (Kurs Marana Tha trzeciego stopnia).

Kontakt: AdministratorAKTUALNOŚCI:

W Parafii św. Kazimierza na Zaspie powstała nowa grupa Marana-Tha. Spotkania odbywają się w drugie i czwarte czwartki miesiąca po Mszy św. wieczornej w salce Radia Maryja przy kościele ul. Pilotów 1.

Zapraszamy!NAJBLIŻSZE REKOLEKCJE

REKOLEKCJE WYZWOLENIA W JEZUSIE CHRYSTUSIE
- KURS MARANA THA

16-18.02.2018 r
Termin:

GDAŃSK ŻABIANKA
Parafia: Chrystusa Odkupiciela
Początek na Mszy św. 16 lutego w kościele o godz. 18:30.
Dalszy ciąg 17 lutego w szkole podstawowej Nr 60
ul. Chłopska 64 o godz. 9:00.

Miejsce:

nr tel. 058-550 10 15
Szczegóły:

Więcej o Kursie Marana Tha...>


Świadectwo

Bóg jest wielki

„Kurs Marana Tha nauczył mnie kochać Jezusa inaczej niż dotąd. Oddałam się Mu „jak dziecko” powierzając wszystkie swoje zranienia. Zrozumiałam, jaka jest prawdziwa rola Maryi w Kościele. Odkryłam na nowo Pismo Święte i moc, jaka z niego płynie. Zrozumiałam, że Jezus ogarnia nas bezgraniczną miłością, a każdy ból, cierpienie stawia nam na drodze, abyśmy Świadectwa...>>

Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA została odwiedzona 379104 razy od 25-06-2016 roku.