MARANA THA - katolicka wspólnota

czytelnia

Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom[69], bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest „Świadkiem” w pełnym tego słowa znaczeniu (por. Ap 1, 5; 3, 14) i wzorem chrześcijańskiego świadectwa. Duch Święty towarzyszy drodze Kościoła i włącza go w świadectwo, które On sam daje Chrystusowi (por. J 15, 26-27).

Świadectwo Barbary

„Kurs pomógł mi poznać i kochać Jezusa i Maryję. W modlitwie z nałożeniem rąk płakałam ze szczęścia. To było cudowne uczucie. Adorując całą noc Najświętszy Sakrament, leżąc krzyżem, czułam jak słodki jest Pan i miałam wrażenie, że jest przy mnie i się o mnie troszczy. Jezus na kursie wyzwolił mnie od zazdrości i nienawiści. Na kursie naprawdę doświadczamy obecności Boga. Jest on pierwszym krokiem do nawrócenia.”

Barbara

Powrót do świadectw...>>
Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA