MARANA THA - katolicka wspólnota

czytelnia

Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom[69], bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli teoriom. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chrystus, którego misję przedłużamy w czasie, jest „Świadkiem” w pełnym tego słowa znaczeniu (por. Ap 1, 5; 3, 14) i wzorem chrześcijańskiego świadectwa. Duch Święty towarzyszy drodze Kościoła i włącza go w świadectwo, które On sam daje Chrystusowi (por. J 15, 26-27).

Modlitwa wstawiennicza

W styczniu tego roku ks. Andrzej powierzył mi służbę animatora i w związku z tym polecił mi posługiwać modlitwą wstawienniczą po Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie w Sopocie. Miałam jednak wątpliwości, czy mogę się modlić z nałożeniem rąk o zdrowie dla innych, ponieważ od około dwóch miesięcy leczyłam się na chorobę zwana refleksem żołądkowym. Leczenie poprawy nie przynosiło, nękały mnie codziennie ostre bóle, szczególnie wieczorem. Dwa dni przed Mszą w Sopocie poprosiłam Pana Jezusa, aby mnie uzdrowił, jeżeli chce, abym była Jego narzędziem w sobotę. Potem sama się dziwiłam, że prosiłam z taką śmiałością. Następnego dnia bóle ustąpiły, przestałam zażywać lekarstwa. I tak jest do dnia dzisiejszego. Od pół roku czuję się bardzo dobrze

MariolaPowrót do świadectw...>>
Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA