MARANA THA - katolicka wspólnota
wieczory_nikodema

INTERNETOWE WIECZORY NIKODEMA

II. JEZUS JEST PANEM I ZBAWICIELEM

 

Modlitwa.

Przeczytajmy Mk 4,35-41 (Burza na jeziorze). O czym mówili uczniowie w łodzi? [„Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” (w. 41)].

Czy wiecie, co sądzili o Jezusie współcześni Mu mieszkańcy Galilei? Przeczytajmy Mk 6,14-16. Na temat Jezusa są także dzisiaj różne opinie. Według niektórych Jezus był szlachetnym idealistą, któremu jednak nie udało się zmienić świata. Według innych Jezus był ostatnim nieszczęśliwym prorokiem izraelskim. Według Żydów był fałszywym prorokiem. Według jeszcze innych był mistrzem nauk tajemnych, niezwykłym guru. Świadkowie Jehowy uważają że był wcielonym Michałem Archaniołem. Przedstawiciele New Age mówią, że był ucieleśnieniem pewnego wymiaru duchowości, kosmiczną miłością, boskim awatarem, jednym z wielu wcieleń Boga (tak jak Budda, czy Kriszna).

Pewnego razu, w drodze do Cezarei Filipowej, Jezus sam zapytał wybranych przez siebie apostołów, za kogo Go uważają. Kto pamięta odpowiedź apostoła Piotra na pytanie Jezusa? Przeczytajmy Mt 16,13-17. („Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”) (Mt 16,16). Kto wie, co znaczy „Mesjasz”? Słowo „Mesjasz” pochodzi od słowa hebrajskiego „Mesiah” czyli „namaszczony” (po grecku „Christos”). W Starym Testamencie namaszczano olejem królów i kapłanów. Namaszczenie oznaczało wybranie przez Boga na dany urząd. Jezus pochwalił wyznanie Piotra.

Jak należy rozumieć „Syn Boga żywego”? Kto wyjaśni ten tytuł? W Ewangelii św. Jana mamy kilka wypowiedzi Jezusa, z których jasno wynika, za kogo Jezus się uważał. Przeczytajmy J 5,22-23 („Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał”).
Zwróćcie uwagę: Jezus uważa, że przysługuje Mu taki sam kult jak Ojcu. Przeczytajmy J 14,6-9. Jezus identyfikuje się z Ojcem; por. „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (wiersz 9). Pewnego razu Żydzi chcieli ukamienować Jezusa za to, że czyni się równym Ojcu. Przeczytajmy J 10,22-30. („Ja i Ojciec jedno jesteśmy”).

A zatem Jezus uważał się za równego Ojcu, uważał, że posiada naturę Boską. Jezus jest Synem Bożym równym Ojcu co do natury.

Jakimi słowami wyznawano w pierwotnym Kościele wiarę w bóstwo Jezusa? Przeczytajmy Rz 10,9 („Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie”).

Wiara w Jezusa jako Pana otwiera nam drogę zbawienia, czyli życie wieczne szczęśliwe z Bogiem. Ale wiara w Jezusa nie może być tylko przyjęciem prawdy, że Jezus jest Synem Bożym, wiara –aby była żywa i owocna – musi przekładać się na czyny. Z Jezusem jako naszym Panem musimy liczyć się we wszystkim, co czynimy.

Zastanów się, czy Jezus jest rzeczywiście Twoim Panem. Czy nie masz innych, przed którymi musi ustąpić, ponieważ wolisz słuchać tych innych? 

Modlitwa

wróć do pozostałych tematów...>>

Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA