czytelnia

Ks. Andrzej Kowalczyk jest wykładowcą Pisma Świętego Nowego Testamentu w Gdańskim Seminarium Duchownym, a jednocześnie jest założycielem i moderatorem wspólnoty modlitewnej Marana-Tha, której celem jest ewangelizacja i katechizacja dorosłych. Wspólnota realizuje swój cel, organizując między innymi weekendowe "rekolekcje wyzwolenia w Jezusie Chrystusie".

Książki te można nabyć w Księgarni Internetowej Mateusz. Uwaga: jeżeli książki te nie są wymienione w księgarni patrz indeks autorów na tym samym portalu.


ksiazka

Tytuł: "EUROPA JAKIEJ NIE ZNASZ"

Gdańsk 1996, ss. 317, wyd. Exter - Stella Maris.

Fragmenty z książki:

 • Rewolucja seksualna, str. 109-114. ...>>
 • Droga do samotności, str. 115. ...>>
 • Francja i Zachód widziane oczami André Frossarda, str. 116-117. ...>>
 • Cywilizacja śmierci podbija umysły ludzi Zachodu, str. 123-128. ...>>
 • linia
  ksiazka

  Tytuł: "Przyjście Pana w miasteczku Darłowo"

  Gdańsk 1999, ss. 158, wyd. Katolickie Stowarzyszenie Jezus żyje.

  Fragmenty z książki:

 • Taniec i śmierć, str. 78-80. ...>>
 • Nazaretanie, str. 81-83. ...>>
 • Bogaty młodzieniec, str. 104-108. ...>>
 • Nie ma cudu, str. 110-111. ...>>
 • Aby byli jedno, str. 117-119. ...>>
 • linia
  ksiazka

  Tytuł: "O MARYI DO SŁÓW AKATYSTU"

  Gdańsk 2002, ss.279, wyd. Marana Tha

  Fragmenty z książki:

 • Trzej Mędrcy, str. 62-66. ...>>
 • Wesele w kanie Galilejskiej, str. 130-142. ...>>
 • linia
  ksiazka

  Tytuł: "CHRZEŚCIJAŃSTWO JAKO DOŚWIADCZENIE BOGA"

  Pelplin 2008, ss.162, wyd. Bernardinum www.bernardinum.com.pl

  Książka jest zbiorem konferencji wygłoszonych we wspólnocie Marana Tha w Gdańsku - Oliwie... treścią tych konferencji są przede wszystkim problemy związane z Odnową i ewangelizacją: charyzmaty, ich rozeznanie, modlitwa wstawiennicza, wspólnota powołanie do głoszenia Dobrej Nowiny. Są tutaj też konferencje o Piśmie Świętym, którego studium należy do programu wspólnoty, oraz konferencja o Maryi, której kult jest cechą wspólnoty. Jedna z konferencji poświęcona jest Kościołowi jako podstawowej wspólnocie, chodzi o podkreślenie, że według planu Jezusa wszelkie inne grupy Jego uczniów muszą działać w ramach Kościoła. Tytuł książki jest tytułem pierwszej konferencji, ale w jakiś sposób dotyczy on także pozostałych: Boga doświadczamy w charyzmatach i możemy Go również doświadczyć w Eucharystii, w sakramencie pojednania, w modlitwie związanej z lekturą Biblii i we wspólnocie. Chciałbym, aby czytelnik uwierzył, że Jezus, który wstąpił do nieba, jest blisko każdego z nas zgodnie ze swoją obietnicą: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20). On nadal uzdrawia, uwalnia od zła fizycznego i duchowego, obdarza darami, jakich świat dać nie może i prowadzi do życia wiecznego.

  linia
  ksiazka

  Tytuł: "KURS TEOLOGII ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO MARANA-THA 2"

  Pelplin 2008, ss.62, wyd. Bernardinum www.bernardinum.com.pl

  ...książka zawiera dziewięć konferencji, które należą do programu weekendowych rekolekcji "Marana Tha 2" zwanych też "Kursem teologii życia wewnętrznego". Po pozytywnej odpowiedzi na Jezusowe wezwanie do nawrócenia i do wiary w Ewangelię (por.Mk 1,15), jakie ma miejsce na kursie Marana Tha pierwszego stopnia, Jego uczeń powinien podjąć drogę oczyszczenia i uświęcenia.
  Kiedy prosimy Ducha Świętego, aby napełnił nas zgodnie z obietnicą Jezusa, Duch Święty przychodzi, ale po to, aby dokonać w nas całkowitej przemiany w nowych ludzi. Bez Ducha Świętego i pomocy Jezusa, bez którego nic uczynić nie możemy (por. J 15,5), przemiana ta jest niemożliwa, z drugiej jednak strony, nie będzie ona możliwa także bez zaangażowania się człowieka w pracę nad sobą.

  Etap po nawróceniu możemy nazwać "oczyszczeniem". W rekolekcjach Marana Tha drugiego stopnia mowa jest o tym, z czego należy się oczyszczać i w jaki sposób.

  linia
  ksiazka

  Tytuł: "UWIERZYĆ W OCZYWISTE"

  Pelplin 2008, ss.78, wyd. Bernardinum www.bernardinum.com.pl

   

  Chciałbym, aby te refleksje pomogły czytelnikowi uwienyć w to, bez czego życia nie można nazwać w pełni życiem,a więc w to, że jest Bóg, że Bóg nam zawsze towanyszy i że jest miłością, czyli innymi słowy uwierzyć w to, co jest oczywiste.

  Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA