MARANA THA - katolicka wspólnota
wieczory_nikodema

WIECZORY NIKODEMA

(SPOTKANIA FORMACYJNE)

Spotkania odbywają się w małych grupach pod kierunkiem animatorów dwa razy w miesiącu, ich celem jest pogłębienie wiedzy religijnej i życia duchowego. Są trzy typy spotkań:

  1. Rozmowy o wierze i moralności chrześcijańskiej (w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego wydany przez papieża Jana Pawła II w roku 1992);
  2. Lectio divina (medytacja Pisma Świętego);
  3. Biblijna rewizja życia.

Uzupełnieniem spotkań w małych grupach sa:

  1. Weekendowy kurs Marana Tha (rekolekcje wyzwolenia w Jezusie Chrystusie);
  2. Kurs teologii ascetycznej Marana Tha 2;
  3. Kursy paschalne dotyczące charyzmatów i życia w Duchu Świętym.

Powyższy program spotkań „Wieczory Nikodema” jest odpowiedzią na wezwanie papieża Jana Pawła II w adhortacji na zakończenie Synodu Biskupów w Rzymie w roku 1979 do podjęcia katechizacji dorosłych.

Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA