Czytelnia


Wykłady

By poszerzać swoją wiedzę

Zapraszamy do skorzystania z szerokich zasobów naszej wirtualnej czytelni. Mozna tu zanleźć ciekawe artykuły dotyczące życia duchowego, problemów teologicznych i zagrożeń wynikających z uwikłania się w szkodliwe praktyki duchowe.

Wykłady...>>

Świadectwa

Aby dzielić się wiarą

"Wiara rodzi się z tego, co się słyszy" (Rz 10, 17a) Przynagleni tym wyzwaniem pragniemy, dzielić się swoim doświadczeniem Boga i doświadczeniem przemiany życia Bożą mocą.

Świadectwa...>>

Biblioteka

Tutaj znajdują się zasoby naszej biblioteki.


Biblioteka...>>

Zamyślenia

Ks. Andrzej Kowalczyk, Zamyślenia nad Słowem Bożym

Zamyślenia...>>
Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA