MARANA THA - katolicka wspólnota

kurs

Wielu katolikom chrześcijaństwo kojarzy się tylko z nakazami i obowiązkami, tymczasem Jezus przyszedł po to, aby nas wyzwolić od zła. Zarówno duchowego jak i fizycznego. Na kursie chcemy ukazać, w jaki sposób Jezus chce nas wyzwolić i czego oczekuje od nas. Celem kursu nie jest tylko lepsze poznanie nauki Jezusa, chodzi także o doświadczenie Boga. Św. Paweł Apostoł w liście do Efezjan pisze: „Nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w modlitwach, [Proszę w nich] aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem was wierzących na podstawie Jego potęgi i siły” (Ef 1,16-19). Apostoł pragnie, aby Efezjanie poznali „ogrom mocy” Boga „względem nas wierzących”. Otóż celem kursu jest poznanie prawdy, która wyzwala i doświadczenie „ogromu mocy” Ojca, Syna i Ducha Świętego. To doświadczenie staje się na kursie możliwe dzięki słuchaniu Słowa Bożego, Eucharystii, medytacji, świadectw o działaniu Boga wśród nas i modlitwie o wylanie Ducha Świętego. Ze względu na kontekst modlitewny możemy ten kurs nazwać także rekolekcjami.

Kurs Marana Tha

REKOLEKCJE WYZWOLENIA W JEZUSIE CHRYSTUSIE

Kurs Marana Tha ma na celu doprowadzić do wiary względnie odnowić wiarę w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, oraz do zawierzenia swojego życia Jezusowi tak, aby On mógł uwolnić od zła duchowego i fizycznego. Hasłem rekolekcji są słowa Jezusa „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Są to rekolekcje weekendowe.

Ogólny plan rekolekcji

Piątek: Początek rekolekcji na Mszy św. wieczornej w kościele parafialnym
Sobota: Godz. 9:00-18:30
Niedziela: Godz. 9:00-15:00

Termin i miejsce rekolekcji podawane są na stronie „INFORMACJE”. Na temat rekolekcji można uzyskać informacje także w sekretariacie rekolekcji sekretariat@marana-tha.pl, nr tel. 058-550 10 15.

Folderek:   

Świadectwo uczestnika kursu

„Kurs Marana Tha nauczył mnie kochać Jezusa inaczej niż dotąd. Oddałam się Mu „jak dziecko” powierzając wszystkie swoje zranienia. Zrozumiałam, jaka jest prawdziwa rola Maryi w Kościele. Odkryłam na nowo Pismo Święte i moc, jaka z niego płynie. Zrozumiałam, że Jezus ogarnia nas bezgraniczną miłością, a każdy ból, cierpienie stawia nam na drodze, abyśmy wzrastali ku niebu przez naszą „śmierć” i „zmartwychwstanie”. Wyzwolił mnie z niewoli grzechu, jakim był okultyzm, który od kilku lat praktykowałam oraz od zniewolenia psychicznego i fizycznego mojego wieloletniego małżeństwa. W trakcie modlitw o wylanie Ducha Świętego upadłam dwukrotnie Jego mocą nie tracąc świadomości. Płakałam, łzy jak grochy płynęły mi po policzkach. Czułam, jak cały ból mojej udręczonej przez lata duszy ustępuje. W czasie modlitwy z nałożeniem rąk upadłam jeszcze raz. Miałam wrażenie, że zaraz zasnę. Czułam się słaba i bezbronna jak dziecko, a po chwili ogarnęło mnie uczucie przeogromnego szczęścia. Zrozumiałam, że moje życie zaczęło się na nowo. Kurs Marana Tha jest niezbędnym etapem w procesie nawracania, nawet jeżeli nam się zdaje, że jesteśmy praktykującymi i oddanymi Bogu katolikami. Rzuca on nowe światło na naukę Chrystusa i zbawczą moc działania Ducha Świętego, którą tutaj się doświadcza. Tutaj zrozumiałam, jaki naprawdę jest sens mojego życia. Dziękuję!”

Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA