MARANA THA - katolicka wspólnota

        Pan Jezus zachęca nas do zwracania się do Boga z prośbą o pomoc we wszystkich naszych problemach: „Proście, a będzie wam dane…” (Mt 7,7). Takim problem (Mt 7,7). Takim problemem, który warto Bogu przedstawiać jest znalezienie przez mężczyznę właściwej kobiety, a przez kobietę właściwego mężczyzny dla zawarcia małżeństwa sakramentalnego, nierozerwalnego, opartego na wzajemnej miłości, i co z tego wynika, również na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu. O takim małżeństwie pisze św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan 5,21-33. Małżeństwo sakramentalne to takie, do którego przyłącza się Jezus ze swoim błogosławieństwem. Jezus przykłada do małżeństwa bardzo wielką wagę, świadczy o tym Jego obecność na weselu w Kanie Galilejskiej i fakt, że właśnie na tym weselu uczynił swój pierwszy cud (por. J 2,1-11). Jezus sprawił, że nie zabrakło na nim wina i wesele było do końca udane, i można przypuszczać, że udane i szczęśliwe było też małżeństwo przez Niego pobłogosławione. Można ufać, że Jezus będzie z tymi, którzy poważnie myślą o swoim małżeństwie i odpowie na ich modlitwy. Młodzi ludzie zajęci pracą zawodową względnie studiami niekiedy nie mają wprost okazji do spotkania się z rówieśnikami o podobnych poglądach na małżeństwo i rodzinę, Msza św. z modlitwą o dobrego męża i dobrą żonę jest okazją do takich spotkań. W planie jest kawa w sali parafialnej po Mszy św.

Termin Mszy: Każda druga niedziela miesiąca godz. 16:00

Miejsce: Sopot, kościół św. Andrzeja Boboli, ul. Powstańców
               Warszawy 15 (naprzeciwko Grand Hotelu),


Wyświetl większą mapęha

Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA