wieczory_nikodema

Wieczory Nikodema

Spotkania odbywają się w małych grupach pod kierunkiem animatorów dwa razy w miesiącu, ich celem jest pogłębienie wiedzy religijnej i życia duchowego. Są trzy typy spotkań:

  1. Rozmowy o wierze i moralności chrześcijańskiej (w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego wydany przez papieża Jana Pawła II w roku 1992);
  2. Lectio divina (medytacja Pisma Świętego);
  3. Biblijna rewizja życia

więcej...>>

wieczory_nikodema

linia

Internetowe Wieczory Nikodema

Internetowe Wieczory Nikodema to propozycja dla tych osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach Wspólnoty. Po wpisaniu się do grupy internetowej każdy otrzymuje pocztą elektroniczną materiały na każdy miesiąc. Początkujący powinien rozpocząć od pięciu „Tematów wstępnych”. Tematy materiałów przesyłanych pocztą elektroniczna są te same, które aktualnie przerabia się we wspólnocie, a zatem nie zaczyna się od pierwszego tematu w Katechizmie ani od pierwszej perykopy w Ewangelii (jeśli chodzi o Lectio divina).

więcej...>>

wieczory_nikodema
 
Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA