MARANA THA - katolicka wspólnota
Czytelnia
Wykłady - ks. dr hab. Andrzej Kowalczyk

  DEMONICZNE ZAGROŻENIA RODZINY. CZY WIESZ, CZEGO SIĘ STRZEC?      nowosc

  KATECHIZACJA DOROSŁYCH – DROGĄ DOJRZAŁEJ WIARY      nowosc

  NIEBEZPIECZNE OFERTY W INTERNECIE

  WŁADZA ZŁEGO DUCHA NAD ŚWIATEM WEDŁUG PISMA ŚWIĘTEGO

  MOC KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO.

  PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM DEMONICZNYM RODZINY
     WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE I ŻYCIU SPOŁECZNYM

   MOWA W JĘZYKACH.

  CHARYZMAT PROROCTWA

  CHARYZMAT UZDRAWIANIA

  SPOCZYNEK W DUCHU ŚWIĘTYM.

  SPOSOBY DEMONICZNYCH MANIPULACJI

  CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

  CHARYZMATY W ŚWIETLE PISMA ŚWIĘTEGO

  CO JAN EWANGELISTA MÓWI DZISIEJSZEMU CZŁOWIEKOWI?

  CZY BIBLIA ZAKAZUJE SPOŻYWANIA KRWI?

  CZY TZW. EWANGELIA JUDASZA WNOSI COŚ NOWEGO DO
     ZROZUMIENIA CHRZEŚCIJAŃSTWA?

  DLACZEGO I JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE

  INTERPRETACJA I OSOBISTE ZASTOSOWANIE SŁOWA BOŻEGO

  KONCEPCJA MĄDROŚCI W PISMACH NOWEGO TESTAMENTU

  MODLITWA WSTAWIENNICZA

  MSZA ŚW. JAKO UCZTA WYZWOLENIA

  NAUKA O KOŚCIELE W EWANGELII ŚW. MATEUSZA

  OBJAWY I PRZYCZYNY ZNIEWOLEŃ DUCHOWYCH

  PRZEPOWIADANIE  JEZUSA  O  KRÓLESTWIE  BOŻYM

  ŻYCIE WEDŁUG DUCHA ŚW. W NAUCE ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

  HOMEOPATIA A OKULTYZM

  RADIESTEZJA, AKUPUNKTURA, AKUPRESURA I BIOENERGOTERAPIA A OKULTYZM

Katolicka Wspólnota Modlitewna-Ewangelizacyjna - MARANA THA